CỤM GIỚI TỪ – PREPOSITIONS

CỤM GIỚI TỪ - PREPOSITIONS

Cụm Giới từ – một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh vô cùng quan trọng và xuất hiện phổ biến trong các đề thi Toeic. Mặc dù đây là một kiến thức ngữ pháp tuy đơn giản nhưng rất nhiều thí sinh bị mất điểm khi làm dạng bài tập về giới từ. Vậy làm sao để có thể làm chủ được kiến thức ngữ pháp này một cách chỉn chu nhất? Tham khảo ngay bài viết để nằm lòng chủ điểm ngữ pháp cơ bản này bạn nhé!

Cụm giới từ dùng để nối mệnh đề và cụm danh từ lại với nhau

Ví dụ:
– We expect traffic congestion (due to / all / heavily) the construction work.
(Chúng tôi dự báo sẽ bị tắc nghẽn giao thông do công trình xây dựng.)
– (Despite / Although / In order to) protests from local residents, the city closed the old bridge.
(Bất chấp sự phản đối của cư dân địa phương, thành phố đã đóng cửa cây cầu cũ).

–> Cụm giới từ có thể được dùng để nối một mệnh đề với một cụm danh từ.

Cần ghi nhớ:
– Cụm giới từ gồm một giới từ đơn kết hợp với một từ khác (prior to, because of…) và có chức năng y như Giới từ bình thường:
– Giới từ / Cụm giới từ + NOUN / Cụm NOUN
– Mệnh đề (clause) là một câu có đầy đủ cấu trúc Subject + Verb + (Object)
– Cụm từ / Cụm danh từ đơn giản là một cụm không có cấu trúc đầy đủ Subject + Verb + (Object)

Một số (cụm) giới từ phổ biến trong đề thi
– within (trong vòng)
– with (với)
– without (không có)
– during (trong suốt)
– throughout (xuyên suốt)
– despite (bất chấp)
– in spite of (bất chấp)
– according to (theo như)
– among (giữa)
– due to (do, bởi vì)
– owing to (do, bởi vì)
– because of (do, bởi vì)

>>> Xem thêm: PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

Tránh nhầm lẫn giữa (cụm) giới từ và trạng từ

CỤM GIỚI TỪ

Tránh nhầm lẫn giữa (cụm) giới từ và tính từ

CỤM GIỚI TỪ

>>> Xem thêm: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Cụm giới từ bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ: Residents are (overwhelming / overwhelmingly) against the policy.
(Cư dân cực liệt phản đối chính sách.)
–> Cụm giới từ against the policy đang đóng vai trò làm bổ ngữ cho động từ be (are) nên đáp án cần chọn một trạng từ.

ĐẠI TỪ - PRONOUN

Bài tập vận dụng đại từ

Câu 1: Mr. Smith plans to finish the project that he is currently working on before ——- requests a raise.
A: he
B: himself
C: him
D: his

Câu 2: A team of architects will visit Pureun Technologies next week to discuss the board members’ plan to build ——- new headquarters.
A: they
B: theirs
C: their
D: themselves

Câu 3: ORO Pharmaceuticals requests that, as a member of the visiting research team, ——- present proof of identification at the main laboratory entrance.
A: yours
B: your
C: yourself
D: you

Câu 4: Thanks to an increased demand for exotic fruits, you can buy ——- at most major grocery stores.
A: they
B: their
C: them
D: themselves

Câu 5: Ms. Harper assists new staff members in order to help them to perform ——- tasks effectively.
A: them
B: they
C: their
D: theirs

Câu 6: As a part-time employee, ——- need to make sure that Ms. Heard receives your working hours time sheet by 5 p.m. every Friday.
A: yours
B: your
C: you
D: yourself

Câu 7: The finance manager has asked that the travel expense receipts be submitted at ——- earliest convenience.
A: you
B: your
C: yours
D: yourself

Câu 8: Ms. Simpson has given ——- an extended deadline for completing the market research survey.
A: we
B: us
C: our
D: ourselves

Câu 9: Quen Industrial will complete the construction of ——- newest manufacturing plant later this year.
A: itself
B: them
C: themselves
D: its

Câu 10: Lucent Technology decided that a merger with Eden Appliances is not in ——- best interests.
A: its
B: yours
C: his
D: ours

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

CỤM GIỚI TỪ
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn