Vị trí của TO-VERB trong đề thi TOEIC

vi-tri-cua-to-v

Vị trí của to V ở đầu trong câu? Sự thay đổi vị trí của to V có ảnh hưởng đến ngữ pháp và nghĩa của 1 câu? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được trả lời thông qua bài viết dưới đây nhé.

Tìm hiểu về vị trí của to V trong câu

1. To-Verb có thể đứng sau một số tính từ

Ví dụ: All employees are (eligible / opposed) to receive a bonus this month.

(Tất cả nhân viên đều đủ điều kiện nhận tiền thưởng trong tháng này.)

=> Sau eligible có thể dùng To-Verb, ta có be eligible + To-Verb mang nghĩa
đủ điều kiên làm viêc gì

Tips: Thông thường chỉ có môṭ tinh từ có thể đi vớ i To-Verb xuất hiên trong các đáp án, nên các bạn có thể dựa vào các cụm từ để chon nhanh mà không cần phải dịch nghĩa đề bài.

Taị sao opposed không phải đáp án chính xác?
Sau cụm be opposed to bạn cần dùng môt danh từ

Ví dụ: The committee is opposed to the expansion of the advertising budget.

(Ủy ban phản đối việc mở rộng ngân sách quảng cáo.)

Các từ vựng và công thức theo sau bởi một to V

a.  verb + to-verb

Ví dụ: Ms. Briggs offered to help with the company party.

(Cô Briggs đề nghị giúp đỡ bữa tiệc của công ty.)

I would like to say a big thank you to everyone.

(Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người.)

b. be + adjective + to-verb

Ví dụ: The property owner is willing to pay for necessary renovations.

(Chủ tòa nhà sẵn sàng trả tiền cho những cải tạo cần thiết.)

c. be + adjective (cảm xúc) + to-verb

Ví dụ: We are pleased to offer you the position of researcher.(Chúng tôi rất vui đề nghi ̣bạn vị trí nhà nghiên cứu)

d. verb + object + to-verb

Ví dụ: Your generous donation enabled us to hold this year’s exhibition.

(Sự đóng góp hào phóng của bạn đã giúp chúng tôi tổ chức triển lãm năm nay.)

e.  noun + to-verb

Ví dụ: We will make every effort to address customer complaints in a timely manner.

(Chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời.)

2. Lưu ý cách sử dụng của To-Verb và V-ing (gerund)

Ví dụ: Motorists are advised (to avoid / avoiding) Green Street during the construction.

(Người lái xe được khuyên tránh Green Street trong quá trình xây dựng.)

=> Advise là động từ có thể đi với to V

Sự khác biêṭ trong cách sử dụng động từ  advise với cấu trúc câu chủ  động và bị động

Chủ đông: We advise you to send the desk back to our store.

(Chúng tôi khuyên bạn nên gửi lại bàn làm việc cho cửa hàng của chúng tôi.)

Bi động: You are advised to send the desk back to our store.

(Bạn được khuyên gửi bàn lại cho cửa hàng của chúng tôi.)

=> Chức năng chính của To-Verb là dùng để chỉ mục đích

Vì vậy nếu khoảng trống cần chỉ mục đích, hãy chọn to V

Ví dụ: The equipment requires regular maintenance to (function / functioning) properly.

(Thiết bị cần được bảo trì thường xuyên để hoạt động tốt.)

Lưu ý: không phải lúc nào sau giớ i từ to cũng là đôṇ g từ nguyên mẫu (To-Verb), có rất nhiều cụm từ chứa giới từ to nhưng phía sau là một Ving (gerund) hoăc danh từ

– be committed [dedicated/devoted] to (tận tâm với)

– look forward to (mong đơị đến)

– lead to (dẫn đến)

– pertain to (liên quan đến)

– be opposed to (trái ngươc̣)

– be subject to (phải theo)

– in addtion to (ngoài … ra)

Để hiểu hơn về chủ điểm ngữ pháp này, bạn có thể DOWNLOAD bài tập ở đây

vi-tri-cua-to-v

Ngoài ra trong quá trình đọc tài liệu, nếu gặp bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể tham gia group Toeic Sharing để cùng mọi người chia sẻ những kinh nghiệm học và thi Toeic hiệu quả >> Https://Www.Facebook.Com/Groups/Toeiccunghoc990

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn