Mệnh Đề Trạng Ngữ. Chức Năng Và Cách Sử Dụng

Mệnh đề trạng ngữ đóng một vai trò quan trọng trong câu. Cùng tìm hiểu về lý thuyết mệnh đề trạng ngữ thông qua bài viết này nhé. 1. Vị trí của các liên từ trạng ngữ Ví dụ: (Although / Nevertheless / Despite) previous experience is not required, it can be helpful. (Mặc dù […]

Nhận tư vấn