THỂ BỊ ĐỘNG (Passive Voice)

THỂ BỊ ĐỘNG (Passive Voice)

Thể bị động (Passive Voice) là một trong những dạng ngữ pháp cần phải nhớ để hoàn thành tốt bài thi Toeic. Để có thể nắm chắc phần ngữ pháp này, các bạn cần phải có 1 nguồn tài liệu uy tín, dể hiểu. Vì vậy, Anh lê đã tổng hợp tài liệu “Thế bị động” bao gồm các khái niệm, cách dùng, bài tập thực hành về câu bị động. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho quá trình ôn tập của các bạn.

THỂ BỊ ĐỘNG (Passive Voice)

I. Khái niệm:

Thể chủ động và bị động là một nhóm từ đứng liền sau chủ ngữ để diễn tả hành động của nó. Khi biến đổi một câu chủ động sang câu bị động, tần ngữ của câu chủ động sẽ chuyển thành chủ ngữ của câu bị động. Hình thức cơ bản của động từ trong câu bị động: [be] + V3/ed.

Thể chủ động: Andy painted the wall. (Andy đã xem bức tường) – Andy: chủ ngữ của câu chủ động, tác nhân gây ra hành động “sơn”

Thể bị động: The wall was painted by Andy. (Bức tường đã được sơn bởi Andy) – The wall: chủ ngữ của câu bị động, tác nhân hứng chịu hành động “sơn”

II. Công thức các thì của thể bị động (Passive Voice):

Thì của động từ trong thể bị động được diễn đạt khác nhau tùy thuộc nó là hiện tại, tương lai, quá khứ hay tiếp diễn.

THỂ BỊ ĐỘNG

III. Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động:

Cách chuyển một câu sang thể bị động (Passive Voice) mà không thay đổi ý nghĩa.:

  1. Chuyển tân ngữ của câu chủ động thành chủ ngữ của câu bị động.
  2. Chuyển động từ chính của câu chủ động thành [be] + V3/ed (will be revised) {chủ ngữ} của câu bị động.
  3. Chuyển chủ ngữ của câu chủ động thành by + tân ngữ (by them) của câu bị động.

Sau khi thực hiện ta sẽ có công thức của thể bị động: Subject + be + V3/ed + (by + doer) + (…).

menh-de-trang-ngu

IV. Thể bị động (Passive Voice) theo hình thức câu:

1. Thể bị động (Passive Voice) với 3 thành phần:

Nếu bạn chuyển một câu gồm 3 thành phần theo hình thức chủ ngữ + động từ tân ngữ sang câu bị động. tần ngữ của câu đó sẽ biến thành chủ ngữ của câu bị động.

Câu chủ động: The vice director – inspected – the assembly line.
Câu bị động: The assembly line – was inspected – by the vice director.

2. Thể bị động (Passive Voice) với 4 thành phần:

Hình thức câu gồm chủ ngữ + động từ + tân ngữ gián tiếp – tản ngữ trực tiếp có hai tân ngữ, do do chúng ta có thể thành lập hai câu bị động khác nhau với nghĩa không đổi. Dưới đây là một số động từ mà theo sau là hai tân ngữ như đã đề cập:
– give
– grant
– offer
– award
– show
– send
– buy

Câu chủ động: M&T Consulting gives clients legal advice.
Câu bị động với tân ngữ gián tiếp: chủ ngữ + [be] + V3/ed + tân ngữ trực tiếp. Clients are given legal advice by M&T Consulting.
Câu bị động với tân ngữ trực tiếp: chủ ngữ + [be] + V3/ed + to + tân ngữ gián tiếp. Legal advice is given to clients by M&T Consulting

3. Thể bị động (Passive Voice) đi kèm với tỉnh từ:

Nếu chúng ta chuyển một câu gồm 4 thành phần sang thể bị động (trong dạng này sẽ có tính từ), tính từ sẽ đứng sau chủ ngữ và tiếp nối là động từ chia bị động. Dưới đây là một số động từ dấu hiệu của câu bị động đi kèm với tính từ:
– make
– call
– find
– leave
– keep

Câu chủ động: Customers consider our accounting software effective.
Câu bị động: Our accounting software was considered effective by customers.

>>> Xem thêm: Đề Thi Toeic Listening 2021 (Kèm Đáp Án)

 Thể bị động (Passive Voice)

V. Thể bị động (Passive Voice) đi kèm các giới từ khác nhau:

Lưu ý rằng một số động từ sử dụng các giới từ khác thay vì “by” trong câu bị động. Ngoài ra, cụm “by+ tân ngữ” có thể được lược bỏ khi nó không thực sự cần thiết trong câu hoặc chủ ngữ chưa rõ ràng.

Thể bị động với giới từ at/by:

  • be frightened at/by (sợ hãi bởi)
  • be shocked at/by (sốc bởi)
  • be surprised at/by (ngạc nhiên bởi)

E.g: Shareholders are shocked at/by the recent fall in revenue.

Thể bị động với giới từ in:

  • be interested in (hứng thú với)
  • be engaged in (tham gia vào)
  • be involved in (liên quan đến)
  • be included in (được bao gồm)

E.g: Shareholders are shocked at/by the recent fall in revenue.

>>> Xem thêm: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn