Review Từ Vựng TOEIC READING 2021 (PDF)

Review Từ vựng Toeic Reading 2021 xoay quanh các chủ đề như doanh nghiệp (tuyển dụng, hợp đồng,..). Truyền thông & công nghệ (email, họp hành,..). Tài chính & ngân sách (thuế, hoá đơn,..). Những chủ đề mà bạn rất ít khi sử dụng. Bộ tài liệu này sẽ giúp bạn tăng khả năng đọc […]

Nhận tư vấn