ĐẠI TỪ – PRONOUN

ĐẠI TỪ - PRONOUN

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Pronoun – Đại từ đóng vai trò quan trọng vì thế người học ngôn ngữ phải chú ý kỹ đến loại từ này. Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn những loại đại từ quen thuộc, cách sử dụng trong bài thi Toeic cũng như bài tập để bạn thực hành, học tập hiệu quả nhé. Nào hãy bắt đầu bài học thôi!!!

Dùng Tính từ sở hữu trước một (cụm) danh từ

E.g: Ms. Chu was promoted because of (her / she / hers) outstanding management skills.
(Cô Chu được thăng chức vì kỹ năng quản lý xuất sắc của cô ấy.)
Phía sau khoảng trống đang có một cụm danh từ (management skills) nên her – tính từ sở hữu của cô Chu (Ms. Chu) đã được đề cập đầu câu – sẽ là đáp án chính xác.

Tính từ sở hữu đi với own
E.g: Mr. Grant enjoys cooking (his / him) own dinner.
(Ông Grant thích nấu bữa tối của riêng mình.)
Khoảng trống trước own hãy chọn một tính từ sở hữu.

>>> Xem thêm: PHÂN TỪ V-ING vs V-ED

Chọn một Đại từ chủ ngữ trước một động từ

E.g: (You / Your / Yourself) are advised to make a reservation at least two days in advance.
(Bạn nên đặt chỗ trước ít nhất hai ngày.)
Vì phía sau khoảng trống có động từ (are) nên vị trí này cần điền một chũ ngữ. You là đáp án chính xác

Lưu ý: Hãy đặc biệt chú ý đến những từ vựng có nhiều hơn một vai trò từ loại, chẳng hạn có những từ có thể vừa là danh từ, vừa là động từ.
E.g: If (you / your) request any further information, please let us know by e-mail.
(Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho chúng tôi.)
Ngay sau khoảng trống là request (có thể đóng vai trò của danh từ hoặc động từ), và sau
request chúng ta thấy có tân ngữ là một danh từ (information) nên request ở đây được dùng như một động từ. Vì vậy đáp án phải là một chủ ngữ. You là câu trả lời chính xác.

ĐẠI TỪ - PRONOUN

Vị trí của Đại từ tân ngữ

E.g: The new program will enable (your / you / yours) to process orders more quickly.
(Chương trình mới sẽ cho phép bạn xử lý đơn đặt hàng nhanh hơn.)
Vì phía trước khoảng trống có một ngoại động từ (will enable) nên vị trí khoảng trống cần điền một tân ngữ. Vậy you sẽ là đáp án chính xác.

E.g: Mr. Headon agreed to work with (we / us / ours) on the new project.
(Ông Headon đã đồng ý làm việc với chúng ta trong một dự án mới.)
Phía trước khoảng trống có giới từ (with), và sau một giới từ ta cần điền một tân ngữ nên câu trả lời đúng sẽ là us

Lưu ý: Có nhiều động từ có thể đi với hai tân ngữ
E.g: Mr. Sager is organizing the awards ceremony, and he will send (you / your) details about the event.
(Ông Sager đang lên kế hoạch cho lễ trao giải và sẽ gửi cho bạn thông tin chi tiết về sự kiện.)
Vì send là một động từ có thể có hai tân ngữ – trực tiếp và gián tiếp. Xét về nghĩa thì vị trí khoảng trống cần một tân ngữ gián tiếp nên you là đáp án chính xác

E.g: If you are interested in the position, please send (you / your) résumé to Samuel Kwant.
(Nếu bạn quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi hồ sơ của bạn cho Samuel Kwant.)
Xét về nghĩa, vị trí khoảng trống cần một tính từ sở hữu nên your là đáp án chính xác.

>>> Xem thêm: MỆNH ĐỀ DANH NGỮ

Bài tập vận dụng đại từ

Câu 1: Mr. Smith plans to finish the project that he is currently working on before ——- requests a raise.
A:he
B:himself
C:him
D:his

Câu 2: A team of architects will visit Pureun Technologies next week to discuss the board members’ plan to build ——- new headquarters.
A:they
B:theirs
C:their
D:themselves

Câu 3: ORO Pharmaceuticals requests that, as a member of the visiting research team, ——- present proof of identification at the main laboratory entrance.
A:yours
B:your
C:yourself
D:you

Câu 4: Thanks to an increased demand for exotic fruits, you can buy ——- at most major grocery stores.
A:they
B:their
C:them
D:themselves

Câu 5: Ms. Harper assists new staff members in order to help them to perform ——- tasks effectively.
A:them
B:they
C:their
D:theirs

Câu 6: As a part-time employee, ——- need to make sure that Ms. Heard receives your working hours time sheet by 5 p.m. every Friday.
A:yours
B:your
C:you
D:yourself

Câu 7: The finance manager has asked that the travel expense receipts be submitted at ——- earliest convenience.
A:you
B:your
C:yours
D:yourself

Câu 8: Ms. Simpson has given ——- an extended deadline for completing the market research survey.
A:we
B:us
C:our
D:ourselves

Câu 9: Quen Industrial will complete the construction of ——- newest manufacturing plant later this year.
A:itself
B:them
C:themselves
D:its

Câu 10: Lucent Technology decided that a merger with Eden Appliances is not in ——- best interests.
A:its
B:yours
C:his
D:ours

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐẠI TỪ - PRONOUN - đáp án
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận tư vấn